Przejdź do treści
mgr Małgorzata Meisner (dyrektor) – nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
Orientacja i poradnictwo zawodowe – studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim
Organizacja i zarządzanie oświatą – studia podyplomowe w PWSZ w Elblągu
Psychologia społeczna – studia podyplomowe w SWPS w Sopocie

mgr Marzena Świątkowska-Budek – nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Uniwersytet Gdański
Podstawy Informatyki – studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim
Organizacja i Zarządzanie Oświatą – studia podyplomowe w PWSZ w Elblągu

mgr Irena Proniewska  – nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:
Pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza -Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
Pedagogika Ogólna -Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
Socjoterapia- studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

mgr Marta Lesisz – nauczyciel początkujący

         Kwalifikacje:
     Pedagogika  opiekuńcza – Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
     Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową 

mgr Krystyna Franc – nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
Wychowanie plastyczne – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna – studia podyplomowe w PWSZ w Elblągu
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – kurs kwalifikacyjny

mgr Anna Grochocka – nauczyciel początkujący

Kwalifikacje:
Pedagogika opiekuńcza i socjalna – studia licencjackie w EUHE
Pedagogika społeczno-rodzinna – studia magisterskie w EUHE
Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe w EUHE
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia podyplomowe w EUH

Skip to content