opłata za bursę Print

Koszty związane z pobytem wychowanki w Bursie Szkolnej Nr 2 w Elblągu w roku szkolnym 2021/2022 wynoszą odpowiednio:

 

miesięczna opłata stała: 170 zł

dzienna stawka żywieniowa: 16 zł

(śniadanie: 5 zł, obiad z podwieczorkiem: 6 zł, kolacja: 5 zł)

 

Opłatę należy uiścić przelewem na konto bursy w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca:

Bank PKO BP

nr konta 23 1020 1752 0000 0002 0230 9409

 

 


 

*