Podsumowanie I półrocza Print

Czas wytężonej pracy przed zakończeniem I półrocza za nami. Pracowałyśmy z wielkim zapałem, by uzyskać jak najlepsze oceny i udało się. A o tym jak wypadłyśmy w bursie, dowiedziałyśmy się na ogólnym zebraniu podsumowującym naszą aktywność i wyniki w nauce, które odbyło się 10 lutego. Średnia ocena w bursie wypadła na poziomie 4,15, a aż 18 dziewcząt uzyskało średnią ocen co najmniej 5,0. Najwyższa średnia to 5,45. Jesteśmy z siebie zadowolone, a jeszcze zapewniamy, że na koniec roku będzie znacznie lepiej.

Dużo dziewcząt czas przeznaczało nie tylko na naukę, ale także angażowało się w rożne przedsięwzięcia i akcje, tak na terenie bursy jak i poza nią. Wszystkie te osoby zostały nagrodzone przez panią dyrektor bonami upominkowymi do Empiku lub innymi nagrodami rzeczowymi.

To spotkanie wszystkich mieszkanek bursy miało także inny cel i niosło za sobą wiele emocji. To była chwila, kiedy mogłyśmy pożegnać wychowawczynię, panią Alicję Puzio i podziękować jej za opiekę, wsparcie i wiele wspólnych, ciepłych chwil podczas ponadrocznej pracy z nami. To również czas powrotu i powitania pani Magdaleny Szczypińskiej, która powróciła do nas po rocznej przerwie. Były kwiaty, pamiątkowe upominki i łzy wzruszenia, a na koniec słodki poczęstunek.

Teraz już mamy II półrocze. Przed nami kolejne wyzwania, realizacja podjętych planów i dążenie do osiągania kolejnych wytyczonych celów. Oby nam się to wszystko udało.

Galeria