Sieć współpracy i samokształcenia Print

W bieżącym roku szkolnym wszystkie elbląskie bursy szkolne przystąpiły do tzw. sieci współpracy i samokształcenia. Inicjatorami prac sieci są dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Cała inicjatywa wymaga zaangażowania i aktywności każdego z uczestników. Z ramienia naszej placówki w pracę sieci zaangażowali się: pani dyrektor i wszyscy wychowawcy. W październiku br. byliśmy gospodarzami pierwszego spotkania sieci.

Czemu służy ta inicjatywa? Otóż, jest formą pracy, która umożliwia naszym nauczycielom samokształcenie i poszerzanie kompetencji, ułatwia wymianę doświadczeń, pozwala na wspólne szukanie rozwiązań. Podczas pierwszego spotkania uczestników sieci ustalono, że najbliższe spotkania będą miały charakter szkoleniowy - skorzystamy z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.