RSS
A A A
SmodBIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 OOO EURO

05.09.2011

Znak sprawy BSNR2/01/Z/2011

ZAMAWIAJĄCY:
BURSA SZKOLNA NR 2 W ELBLĄGU, UL.PUŁASKIEGO 1A
82-300 ELBLĄG
Tel.55 2336331 (sekretariat) fax 55 2336331

Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami:
-Danuta Tarnacka -Cybak Tel.55 2336331
Tryb: zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro- do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy ,,Prawo zamówień publicznych”

Przedmiot zamówienia:

Remont łazienki na II piętrze w budynku bursy:
Część budowlana
Część wodno-kanalizacyjna
Część elektryczna

Przedmiar przewidywanych prac można odebrać w sekretariacie bursy w godz.8.00-15.00
( od poniedziałku do piątku)

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ,ul. Pułaskiego 1a,82-300 Elbląg- w sekretariacie bursy, w terminie do dnia 15.09.2011r. do godz.10.00


Elbląg,05.09.2011r.

Opublikował: Paweł Serocki
Publikacja dnia: 05.09.2011

Dokument oglądany razy: 2599
« inne aktualności