RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont i modernizacja zaplecza kuchennego Bursy Szkolnej Nr 2 w Elblągu

- ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
- SIWZ (pobierz)
- zał. nr 6 przedmiary (pobierz)
- zał. nr 7 specyfikacje i projekty techniczne (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - (pobierz treść)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 09.07.2012 r. - roboty budowlane
Remont i modernizacja zaplecza kuchennego Bursy Szkolnej Nr 2 w Elblągu

- ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
- SIWZ (pobierz)
- zał. nr 6 przedmiary (pobierz)
- zał. nr 7 specyfikacje i projekty techniczne (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania  z dnia 09.07.2012 r. - (pobierz treść)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30.07.2012 r. - roboty budowlane
Remont i modernizacja zaplecza kuchennego Bursy Szkolnej Nr 2 w Elblągu

- ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
- SIWZ (pobierz)
- zał. nr 6 przedmiary (pobierz)
- zał. nr 7 specyfikacje i projekty techniczne (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (pobierz treść)Opublikował: Małgorzata Meisner
Publikacja dnia: 02.09.2012
Podpisał: Małgorzata Meisner
Dokument z dnia: 13.06.2012
Dokument oglądany razy: 23 904