RSS
A A A
SmodBIP

Organy bursy

Organami bursy szkolnej są:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Młodzieżowa Bursy (organ społeczny)

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Kompetencje i zakres czynności dyrektora bursy określa ustawa o systemie oświaty.

Rada Pedagogiczna bursy jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.

Wychowankowie tworzą samorząd, który funkcjonuje jako Rada Młodzieżowa Bursy.Opublikował: Paweł Serocki
Publikacja dnia: 26.01.2011
Podpisał: Małgorzata Meisner
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 581