JM-Coutry-Hotels

JM-Country-Hotels

Kadra pedagogiczna PDF Print E-mail

 

mgr Małgorzata Meisner (dyrektor) - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
Orientacja i poradnictwo zawodowe - studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim
Organizacja i zarządzanie oświatą - studia podyplomowe w PWSZ w Elblągu
Psychologia społeczna - studia podyplomowe w SWPS w Sopocie

mgr Marzena Świątkowska-Budek - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - Uniwersytet Gdański
Podstawy Informatyki - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim
Organizacja i Zarządzanie Oświatą - studia podyplomowe w PWSZ w Elblągu

mgr Joanna Zawadzka - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
Pedagogika społeczna, praca opiekuńcza i socjalna - Uniwersytet Gdański
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe w EUHE
Terapia pedagogiczna - kurs kwalifikacyjny

mgr Magdalena Szczypińska - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
Pedagogika - Katolicki Uniwersytet Lubelski
Socjoterapia - studia podyplomowe w PWSZ w Elblągu

mgr Krystyna Franc - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:
Wychowanie plastyczne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i praca socjalna - studia podyplomowe w PWSZ w Elblągu
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - kurs kwalifikacyjny

mgr Anna Grochocka - nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:
Pedagogika opiekuńcza i socjalna - studia licencjackie w EUHE
Pedagogika społeczno-rodzinna - studia magisterskie w EUHE
Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w EUHE
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - studia podyplomowe w EUHE

 

 

 

Rekrutacja 2023/2024

Bursa Szkolna Nr 2 to placówka działająca od wielu lat, z wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, całodobową opieką wychowawczą i odpowiednim standardem zamieszkania.

Czytaj dalej

Rezerwacja noclegów

Przez cały rok oferujemy weekendowe noclegi dla studentów studiów zaocznych, podyplomowych, zakwaterowanie grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych w okresie wakacji i ferii zimowych.

Zobacz ofertę

Starówka

Starówka

Starówka