JM-Coutry-Hotels

JM-Country-Hotels

Współpraca PDF Print E-mail

Szanowni Rodzice !
Bardzo zależy nam na stałej współpracy  w sprawach opieki i wychowania młodzieży.

Zachęcamy Państwa między innymi do:

  • wizyt w naszej placówce, rozmów indywidualnych z nauczycielami-wychowawcami i dyrektorem;
  • udziału w  zebraniach oraz imprezach integracyjnych organizowanych przez naszą placówkę;
  • stałego kontaktu telefonicznego, a także kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail.

Współpraca z Państwem jest dla nas szczególnie ważna w obszarze bezpieczeństwa wychowanek, ich stanu zdrowia, potrzeb edukacyjnych, czy spraw socjalnych. Zależy nam na bieżącym przekazywaniu ważnych informacji oraz  na opinii Rodziców w zakresie naszej pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Proszę pamiętać, że możecie Państwo odwiedzać swoje dzieci mieszkające  w bursie.

Na miejscu uzyskacie rzetelne informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania i postaw na terenie bursy. Mamy nadzieję, że będą to same pozytywne informacje:-)

Jednocześnie zapewniamy, że współpracujemy ze szkołami ,do których uczęszcza nasza  młodzież. Konsultujemy się z dyrektorami szkół, wychowawcami klas i nauczycielami, psychologami i pedagogami szkolnymi. Działania te służą bieżącemu monitorowaniu postępów w nauce, frekwencji oraz zachowania dziewcząt, ale są również ważne z punktu widzenia wsparcia i pomocy w różnych trudnych dla młodzieży sytuacjach.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie Bursy dostępnymi u wychowawców bursy.

 

Rekrutacja 2023/2024

Bursa Szkolna Nr 2 to placówka działająca od wielu lat, z wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, całodobową opieką wychowawczą i odpowiednim standardem zamieszkania.

Czytaj dalej

Rezerwacja noclegów

Przez cały rok oferujemy weekendowe noclegi dla studentów studiów zaocznych, podyplomowych, zakwaterowanie grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych w okresie wakacji i ferii zimowych.

Zobacz ofertę

Starówka

Starówka

Starówka