Print

 

1. Regulamin rekrutacji do Bursy Szkolnej Nr 2 na rok szkolny 2023/2024


2. Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych do Bursy Szkolnej Nr 2 w Elblągu

 

 

 

Wnioski o przyjęcie do bursy i deklaracje o kontynuacji zamieszkania wypełnione i podpisane, należy dostarczyć poprzez jeden wybrany przez siebie sposób:

1.osobiście w sekretariacie bursy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 - w wyznaczonych terminach rekrutacji;

2. przesłanie listem poleconym na adres placówki (ul. Pułaskiego 1A, 82-300 Elbląg);

 

 

Obowiązkowe potwierdzenie woli zamieszkania po zakwalifikowaniu córki  w bursie, wypełnione i podpisane, należy dostarczyć poprzez jeden wybrany przez siebie sposób:

1.osobiście w sekretariacie bursy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 - w wyznaczonych terminach rekrutacji;

2. przesłanie listem poleconym na adres placówki (ul. Pułaskiego 1A, 82-300 Elbląg);

3. przesłanie skanu oświadczenia na adres e-mail bursy (bs2@elblag.eu).


DRUKI DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE woli o kontynuacji (Deklaracja)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY

OŚWIADCZENIE o wyborze szkoły

OŚWIADCZENIE  o zamieszkaniu rodzeństwa kandydatki w bursie

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania

OŚWIADCZENIE o wielodzietności

OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu kandydatki

OŚWIADCZENIE woli zamieszkania w bursie

 

Kontakt

SEKRETARIAT 55 625 65 60