JM-Coutry-Hotels

JM-Country-Hotels

Rekrutacja
PDF Print E-mail

 

Nowe zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 

Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych

do Bursy Szkolnej Nr 2 w Elblągu

 

 

1. W dniach od 23 maja do 31 maja 2022r. obecne wychowanki Bursy Szkolnej Nr 2 w Elblągu składają "Oświadczenie woli o kontynuacji".


2. Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 prowadzona jest na 33 miejsca.


 

I     ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


1. Przyjmowanie wniosków nowych kandydatek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatkę warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 1 czerwca do 30 czerwca 2022r. do godz. 15.00


2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy - od 1 lipca do 6 lipca 2022r.


2. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatek zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 7 lipca 2022r. do godz. 12.00


3. Obowiązkowe potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego - od 7 lipca do 14 lipca 2022r. do godz. 15.00


4. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatek przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o wolnych miejscach - 10 sierpnia 2022r.do godz. 12.00II    ETAP POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO


1. Przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym - od 22 sierpnia do 23 sierpnia 2022r.


2. Opublikowanie list kandydatek zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym - 24 sierpnia 2022r. do godz. 12.00


3.  Obowiązkowe potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego - 25 sierpnia 2022r. do godz.15.00


4. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatek przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym - 26 sierpnia 2022r. do godz. 12.00

 


UWAGA: Przy braku wolnych miejsc po I etapie rekrutacji, postępowania uzupełniającego nie przeprowadza się.


 

Wnioski, deklaracje oraz oświadczenie woli o zamieszkaniu w bursie wypełnione i podpisane należy dostarczyć poprzez jeden wybrany przez siebie sposób :

1.osobiście w sekretariacie bursy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 - w wyznaczonych terminach rekrutacji;

2. przesłanie listem poleconym na adres placówki (ul. Pułaskiego 1A, 82-300 Elbląg);

3. przesłanie skanu oświadczenia na adres e-mail bursy.

 


DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY

OŚWIADCZENIE o wyborze szkoły

OŚWIADCZENIE  o zamieszkaniu rodzeństwa kandydatki w bursie

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania

OŚWIADCZENIE o wielodzietności

OŚWIADCZENIE woli zamieszkania w bursie

 

Kontakt

SEKRETARIAT 55 625 65 60

 

 


Rekrutacja 2022/2023

Bursa Szkolna Nr 2 to placówka działająca od wielu lat, z wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, całodobową opieką wychowawczą i odpowiednim standardem zamieszkania.

Czytaj dalej

Rezerwacja noclegów

Przez cały rok oferujemy weekendowe noclegi dla studentów studiów zaocznych, podyplomowych, zakwaterowanie grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych w okresie wakacji i ferii zimowych.

Zobacz ofertę

Starówka

Starówka

Starówka