JM-Coutry-Hotels

JM-Country-Hotels

LIST DO RODZICÓW PDF Print E-mail

 

Szanowni Państwo !

 

W chwili ukończenia szkoły podstawowej  jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przed Państwa dziećmi jest wybór dalszej drogi edukacyjnej , zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a co za tym idzie i wymarzonego  zawodu.

Rzeczywistość społeczno-gospodarcza oraz sytuacja  na  międzynarodowym rynku pracy stawia młodemu pokoleniu Polaków nowe wyzwania. W  ciągu najbliższych miesięcy Państwa córka wybierze nową szkołę ponadgimnazjalną. W moim przekonaniu wybór szkoły średniej to jedna z najistotniejszych decyzji życiowych, jakie podejmuje uczeń i rodzic. Powinien być on  dokonany po dokładnej analizie możliwości psychofizycznych młodego człowieka, zgodny z zainteresowaniami, przedyskutowany i skonsultowany w gronie całej rodziny.
Wybrana szkoła powinna mieć bardzo dobrą opinię w swoim środowisku, bogatą historię i tradycję, atrakcyjne kierunki nauczania, ściśle powiązane z aktualnymi trendami i zapotrzebowaniem na rynku pracy, a przede wszystkim legitymować się wysokim poziomem nauczania i wychowania, bezpośrednio przekładającym się na znaczny procent jej absolwentów, rokrocznie zasilających najbardziej renomowane uczelnie wyższe w kraju.
Ukończenie takiej szkoły pozwoli na znalezienie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, która zapewni Państwa dziecku, dobry start w dorosłe życie, a przede wszystkim pozwoli zabezpieczyć wszystkie sprawy socjalno - bytowe potrzebne człowiekowi do właściwej organizacji  życia.

Takie szkoły, tak średnie jak i uczelnie wyższe  w swojej ofercie edukacyjnej posiada miasto Elbląg i dlatego bardzo zachęcam Państwa dzieci, do skorzystania z ich  bogatych, ciekawych i atrakcyjnych propozycji. Proszę pamiętać, iż w obecnych czasach odległość od miejsca zamieszkania nie powinna stanowić przeszkody w wyborze właściwej szkoły.

Na okres nauki i pobytu Państwa córki w Elblągu, w znacznym zakresie przejmiemy funkcję domu rodzinnego.
Bursa Szkolna Nr 2  to placówka działająca od wielu lat, z wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, całodobową opieką wychowawczą i odpowiednim standardem zamieszkania. Bursa dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem, zapewniając tym samym  warunki do nauki (świetlice, pokoje do cichej nauki, pracownię komputerową z łączem internetowym i  bibliotekę), oraz oferuje atrakcyjną ofertę w zakresie spędzania czasu wolnego. Domowe, kaloryczne wyżywienie, przy odpowiednio nisko skalkulowanych opłatach to wszystko sprawia, że dla naszych wychowanek nie będzie to  czas zmarnowany, tylko stanie się przepustką do osiągnięcia trudnych i ambitnych celów szkolnych.

W  imieniu swoim i wszystkich pracowników placówki pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby pobyt u nas przebiegał w serdecznej, życzliwej atmosferze, aby  wychowanki czuły  się u nas bezpiecznie i dobrze, a  ich wyniki w szkole były satysfakcjonujące dla nich samych, jak i dla Państwa- Rodziców.

Wierzymy, że  wzorem naszych absolwentek  ten "egzamin z dorosłości" zaliczą wyróżniająco.

 

 

Dyrektor bursy

Małgorzata Meisner

 

 

Rekrutacja 2019/2020

Bursa Szkolna Nr 2 to placówka działająca od wielu lat, z wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, całodobową opieką wychowawczą i odpowiednim standardem zamieszkania.

Czytaj dalej

Rezerwacja noclegów

Przez cały rok oferujemy weekendowe noclegi dla studentów studiów zaocznych, podyplomowych, zakwaterowanie grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych w okresie wakacji i ferii zimowych.

Zobacz ofertę

Starówka

Starówka

Starówka