RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

09.06.2016

Bursa Szkolna Nr 2 w Elblągu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (3/4 etatu)
Starszy Intendent
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania formalne:

a) obywatelstwo :polskie,
wykształcenie:
średnie (preferowane ekonomiczne ,gastronomiczne)-staż w pracy związanej z żywieniem zbiorowym minimum 3 lata
wyższe- preferowane administracyjne ,gastronomiczne
c) umiejętność obsługi komputera, znajomość programów informatycznych Word, Excel, Stołówka + Magazyn, opracowywanie jadłospisów dekadowych z uwzględnieniem norm żywieniowych, umiejętność wyliczania norm wagowych oraz ilościowych produktów, umiejętność sporządzania oraz rozliczania raportów żywieniowych, znajomość zagadnienie HACCP i GHP, umiejętność pisania wniosków oraz pozyskiwania środków na dożywianie młodzieży oraz umiejętność rozliczania przyznanych środków
d) predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność kierowania pracą zespołu.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
b) umiejętność obsługi urządzeń biurowych
c) nieposzlakowana opinia

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. Zaopatrywanie stołówki bursy w potrzebne artykuły żywieniowe i techniczne (środki czystości, dezynfekcji itp.).
b. Codzienne wydawanie kucharce produktów żywnościowych na dany dzień, prowadzenie zapisów w kontrolce podpisanych przez kucharkę.
c. Sporządzanie raportów żywieniowych i przedstawienie dyrektorowi do podpisu.
d. Uczestniczenie w sporządzaniu dekadowego jadłospisu (wszelkie późniejsze zmiany uzgadniane z dyrektorem).
e. Wyliczanie norm ilościowych i wagowych produktów.
f. Współpraca z kucharką w sprawie zaopatrzenia w potrzebne artykuły żywnościowe, uzgadnianie terminów zakupów.
g. Przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.
h. Pobieranie rachunków na zakupiony towar w dniu zakupu.
i. Rozliczanie bieżące zakupionych artykułów żywnościowych przedstawienie gł. księgowemu rachunków do podpisu.
j. Informowanie gł. księgowego w okresach miesięcznych o wykorzystaniu środków żywieniowych po rozliczeniu księgowości.
k. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i pieniądze.
l. Prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych, zapobieganie ich zniszczeniu i zepsuciu oraz zabezpieczenie przed kradzieżą.
m. Informowanie dyrektora o wszystkich problemach, które mają związek z żywieniem oraz innymi ,wyżej wymienionymi zagadnieniami

4.Dokumenty aplikacyjne:
1)Życiorys zawodowy
2)List motywacyjny

5.Termin składania dokumentów aplikacyjnych
27 czerwca 2016 do godz.12.00

6.Dokumenty można składać:
-osobiście w sekretariacie bursy w godz.7.30- 15.00 (od poniedziałku do piątku)
- listownie na adres : Bursa Szkolna Nr 2
ul. Pułaskiego 1a
82-300 Elbląg
z dopiskiem ,,Konkurs"

Opublikował: Paweł Serocki
Publikacja dnia: 09.06.2016

Dokument oglądany razy: 1113
« inne aktualności